Меню
Количка

Гаранция и рекламации

Търговска гаранция

Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.

Гаранционният срок на закупеното изделие е указан в гаранционната карта и започва да тече от момента на сключване на договора за покупка. Гаранционният срок не тече за времето от представяне на рекламацията до уведомяване на Клиента за получаване на ремонтираната стока.

Търговската гаранция покрива всички несъответствия, свързани с производството и функционирането на продукта по вина на производителя.

Търговската гаранция не покрива бързоизносващи се детайли - каучукови мембрани и уплътнения, а също така компоненти и консумативи с ограничен срок на годност - филтри, масла, батерии и др. Безплатното гаранционно обслужване не включва поддръжка и настройка на продуктите, както и подмяна на консумативи.

Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

а) при липса на касова бележка или фактура; 

б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Продавача лице или сервизен център; 

в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация или настройка;

г) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта; 

д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта.

Гаранцията важи за територията на Република България. Продавачът не е отговорен за вреди и пропуснати ползи при експлоатацията и/или рекламацията на изделията.

Рекламации

Рекламацията на стока, в т.ч. на стока, съдържаща цифрови елементи, се предявява устно или писмено пред Продавача или пред упълномощено от него лице, в Работни дни. Разглеждането и удовлетворяването се извършва в сроковете и при условията на Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги. 

При предявяване на рекламация Клиентът посочва естеството и предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, опис на приложените документи и адрес за контакт. 

Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя. За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

Независимо от търговската гаранция, Продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите.

За по-детайлна информация посетете нашите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Този сайт използва бисквитки и външни кодове за да подобри вашето търсене. Виж Бисквитки. Променихме нашите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Виж Общи условия.
Обявените цени са валидни само при поръчка Онлайн.