Многоточковите инжекционни 4 цилиндрови газови системи се утвърдиха като най-популярните газови системи. Един от ключовите елементи на тази инсталация е електронният управляващ блок (ECU), чиято основна задача е да интерпретира данните, получавани от бензиновия електронен блок и да контролира дозирането на горивната смес. Най-добрият вариант на пазара в момента е DIGITRONIC AEB MP48 OBD – защо?


DIGITRONIC AEB MP48 OBD - Софтуер


Електронният управляващ блок DIGITRONIC AEB MP48, като всеки електронен блок е снабден със софтуер, който може да следи голям брой параметри като:

  1. Температура на редуктора и на газта

  2. Налягането в инжекторната рейка

  3. Нивото в резервоара за газ

  4. Бензиновото време на впръскване

  5. Оборотите на двигателя и още други...

Цялата информация, обработвана от софтуера на DIGITRONIC AEB MP48 OBD, се използва за постигане на главната цел – оптимален състав на горивната смес във всеки един момент. Софтуерът отчита бензиновото време на впръскване и налягането на газта в инжекторната рейка. Следва изчисляване на еквивалентното количество газ, което се впръсква във всмукателния колектор. Задачата е просто да се възпроизведе работата на двигателя на газ по същия начин, както би била и на бензин.


Освен това, благодарение на непрекъснатото измерване на всички параметри чрез диагностична система, софтуерът е в състояние да предостави информация за възникнали грешки в електронния блок за управление, както и в останалите компоненти на газовата система – инжектори, редуктор, превключвател в салона и други.


Калибриране на DIGITRONIC AEB MP48 OBD


DIGITRONIC AEB MP48 OBD, както се вижда от наименованието е оборудван с OBD комуникационен протокол и може да прочете някои параметри на двигателя директно от бензиновия контролер. Това подобрява значително функционалните възможности на системата, тъй като връзката между бензиновия и газовия контролери остава постоянна през цялото време на работа на двигателя.

Същевременно се доработи и процедурата за автоматично калибриране на газовия блок, което я прави по-бърза и лесна за изпълнение и по-точна и надеждна в резултатата си.


Повече информация може да намерите настраницата на продукта в нашия магазин преден кит DIGITRONIC AEB MP48 OBD и в раздела DIGITRONIC